Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony
Termin zakończenia: 30.06.2022 r. godz. 10.00 
Opis: Dostawa i montaż urządzeń i innego wyposażenia medycznego dla Działu Fizjoterapii Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 wraz ze szkoleniem personelu.
Wyniki konkursu: 30.06.2022 r.

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 20.06.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii – świadczenia ogólnostomatologiczne obowiązujących od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 3.06.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci. 
Zmiana terminów: 31.05.2022 r. (dostępna w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 20.05.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania i opisywania badań RTG i USG, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 maja 2023 r.
Przedłużenie terminów (dostępne w załącznikach) : 17.05.2022 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin składania ofert: 17.05.2022 r. godz. 15.00 
Opis: konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” - 2 konkurs.