Konkursy trwające

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 30.09.2019 r. godz. 10.00 
Opis: Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2019 i 2020.