Konkursy trwające

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 26.01.2022 r. godz. 10.00 
Opis: zakup i sukcesywna dostawa artykułów do utrzymania czystości oraz art. gospodarczych dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2022 rok. 
Poprawiony załącznik nr 2: 20.01.2022 r. 
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia: 20.01.2022 r. 

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 13.12.2021 r. godz. 11.00
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.