Konkursy trwające

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 9.10.2023 r. godz. 10.00 
Opis: wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2023 i 2024.