Zamówienia zakończone

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 6.11.2018 r. godz. 10.00
Opis: prace budowlane w  Przychodni „Motylowa” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4
Nr zamówienia: ZP/7/2018
Informacja z otwarcia ofert: 6.11.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 15.11.2018 r. (dostępne w załącznikach)
Wyniki postępowania: 15.11.2018 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 24.10.2018 r. godz. 10.00
Opis: prace budowlane w Przychodni „Karola Libelta” w celu stworzenia Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16.
Nr zamówienia: ZP/6/2018
Wyjaśnienia z dnia: 19.10.2018 r. (dostępne w załącznikach)
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 6.11.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Wyniki postępowania: 6.11.2018 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 21.09.2018 r. godz. 10.00
Opis: Przebudowa budynku PZ „Bydgoska” przy ul. Bydgoskiej 17/21 w zakresie:

  1. W poziomie parteru Poradnia POZ dla Dzieci Zdrowych i Rejestracja;
  2. W poziomie I piętra Poradnia POZ dla Dzieci Chorych i korytarz.

Numer zamówienia: ZP/5/A/2018
Informacja z otwarcia ofert: 21.09.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Wynik postępowania: 1.10.2018 r. (dostępny w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 6.09.2018 r. godz. 10.00
Opis: Przebudowa budynku PZ „Bydgoska” przy ul. Bydgoskiej 17/21 w zakresie:

  1. W poziomie parteru Poradnia POZ dla Dzieci Zdrowych i Rejestracja;
  2. W poziomie I piętra Poradnia POZ dla Dzieci Chorych i korytarz.

Numer zamówienia: ZP/5/2018
Informacja z otwarcia ofert: 6.09.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Unieważnienie: 6.09.2018 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 14.08.2018 r. godz. 10.00
Opis: Usługa wsparcia technicznego dla zarządzania infrastrukturą sieciowo – informatyczną w oparciu o dostarczony sprzęt
Numer zamówienia: ZP/4/2018
Informacja z otwarcia ofert: 14.08.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Wyniki konkursu: 20.08.2018 r. (dostępne w załącznikach)