Zamówienia zakończone

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone  
Termin zakończenia: 2.09.2020 r. godz. 10.00 
Opis: prace budowlane w  Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1. 
Numer zamówienia: ZP/3A/2020 
Unieważnienie: 2.09.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone  
Termin zakończenia: 17.08.2020 r. godz. 10.00 
Opis: prace budowlane w  Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1. 
Numer zamówienia: ZP/3/2020 
Unieważnienie: 17.08.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 5.06.2020 r. godz. 10.00 
Opis: zakup i dostawa ambulansu typu A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Transportu Sanitarnego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi 
Numer zamówienia: ZP/2A/2020 
Unieważnienie: 5.06.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone  
Termin zakończenia: 28 maja 2020 r. godz. 10.00
Opis: zakup i dostawa ambulansu typu A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Transportu Sanitarnego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi
Numer zamówienia: ZP/2/2020 
Wyjaśnienia z dnia: 26.05.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 28.05.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Unieważnienie: 28.05.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 8.05.2020 r. godz. 10:00
Opis: Modernizacja terenu przy Przychodni Zdrowia „Bydgoska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Bydgoska 17/21 
Numer zamówienia: ZP/1/2020 
Informacja z otwarcia ofert: 8.05.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Poprawiona informacja z otwarcia ofert: 8.05.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 18.05.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki postępowania: 18.05.2020 r. (dostępne w załącznikach)