Zamówienia zakończone

Zamówienie podlegające Ustawie 
Procedury: krajowe 
Tryb: podstawowy 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 18.02.2022 r. godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 18.02.2022 r. godz. 11:00 
Opis: Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych oraz pozostałego sprzętu drobnego jednorazowego użytku na potrzeby MCM „Bałuty” w Łodzi w 2022 r. 
Numer zamówienia: ZP/1/2022 
Wyjaśnienia 1 z dnia: 14.02.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia 2 z dnia: 14.02.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Poprawiony załącznik 1c: 14.02.2022 r. (dostępny w załącznikach) 
Wyjaśnienia 3 z dnia: 15.02.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia 4 z dnia: 15.02.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja o kwocie: 18.02.2022 r. (dostępna w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 18.02.2022 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 4.03.2022 r. (dostępne w załącznikach)
Wyniki postępowania: 4.03.2022 r. (dostępne w załącznikach)  

Zamówienie podlegające Ustawie 
Procedury: krajowe 
Tryb: podstawowy 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 22.10.2021 r. godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 22.10.2021 r. godz. 11.00 
Opis: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji logiczno-elektrycznej sieci komputerowej dla PZ „Staromiejska” w Łodzi przy ul. E. Ch. Majzela 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacje budynków MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Numer zamówienia: ZP/3/A/2021 
Poprawiony załącznik nr 1: 11.10.2021 r. (dostępny w załącznikach) 
Poprawione załączniki nr 11 i 13: 11.10.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja o kwocie: 22.10.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 22.10.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 2.11.2021 r. (dostępne w załącznikach)
Wyniki postępowania: 2.11.2021 r. (dostępne w załącznikach)  

Zamówienie podlegające Ustawie 
Procedury: krajowe 
Tryb: podstawowy 
Status zamówienia: zakończone  
Termin zakończenia: 1.10.2021 r. godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 1.10.2021 r. godz. 12.00 
Opis: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji logiczno-elektrycznej sieci komputerowej dla PZ „Staromiejska” w Łodzi przy ul. E. Ch. Majzela 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacje budynków MCM „Bałuty” w Łodzi.
Numer zamówienia: ZP/3/2021 
Informacja z otwarcia ofert: 1.10.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Unieważnienie: 7.10.2021 r. (dostępne w załącznikach) 

Zamówienie podlegające Ustawie 
Procedury: krajowe 
Tryb: podstawowy 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 20.08.2021 r. godz. 10:00 
Otwarcie ofert: 20.08.2021 r. godz. 12.00 
Opis: Przeprowadzenie prac modernizacyjnych, adaptacyjnych i instalacji elektrycznych w budynku PZ „Staromiejska” w Łodzi przy ul. E.Ch. Majzela 3 na poziomie parteru w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacje budynków MCM „Bałuty” w Łodzi". 
Numer zamówienia: ZP/2/2021 
Poprawione ogłoszenie: 10.08.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienie z dnia 18.08.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja o kwocie: 20.08.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 20.08.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Sprostowanie: 30.08.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 30.08.2021 r. (dostępne w załącznikach)
Wyniki postępowania: 30.08.2021 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie 
Procedury: krajowe 
Tryb: podstawowy 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 28.06.2021 r. godz. 10.00 
Otwarcie ofert: 28.06.2021 r. godz. 12.00 
Opis: Prace moder. i adapt. w budynku PZ „Murarska” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 w zakresie pomieszczeń w poziomie Piwnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacje budynków MCM „Bałuty” w Łodzi.
Numer zamówienia: ZP/1/2021 
Wyjaśnienia z dnia: 22.06.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja o kwocie: 28.06.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 28.06.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 15.07.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki postępowania: 15.07.2021 r. (dostępne w załącznikach)