Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 18.11.2019 r. godz. 10.30 
Opis: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych 
Poprawione załączniki: 5.11.2019 r. (dostępne z załącznikach) 
Pytania i odpowiedzi: 14.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia: 18.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 26.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 30.09.2019 r. godz. 10.00 
Opis: Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2019 i 2020. 
Informacja o ofertach: 1.10.2019 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 6.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 17.09.2019 r. godz. 10.00    19.09.2019 r. godz. 10.00
Opis: Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2019 i 2020.
Ofertę należy składać (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500) osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat - pokój nr 1. 
Unieważnienie: 20.10.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Poprawione unieważnienie: 20.10.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.06.2019 r. godz. 10:30
Opis: Dostawa, montaż  i uruchomienie klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Zakładu Rehabilitacji Leczniczej MCM „Bałuty” w Łodzi  ul. Łanowa 18
Wyniki konkursu: 26.06.2019 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.06.2019 r. godz. 10:00 
Opis: Wykonanie prac budowlanych, inwestycyjnych i wykończeniowo-wnętrzarskich w budynku Zakładu Rehabilitacji Leczniczej MCM „Bałuty” w Łodzi przy ul. Łanowej 18
Wyniki konkursu: 26.06.2019 r. (dostępne w załącznikach)