Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 4.06.2019 r. godz. 10.00 
Opis: zakup, dostawa wraz z montażem zakupionej przez MCM „Bałuty” w Łodzi aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego. 
Wyniki konkursu: 4.06.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 23.05.2019 r. godz. 11.00 
Opis: obsługa prawna świadczona na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi ul. Bydgoska 17/21  we wszystkich aspektach działalności Centrum, w szczególności w zakresie Prawa cywilnego, Prawa pracy, Prawa Administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz aktów prawnych instytucji finansujących działalność Zamawiającego. 
Wyniki konkursu: 24.05.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 24.05.2019 r. godz. 10.00 
Opis: zakup, dostawa wraz z montażem zakupionej przez MCM „Bałuty” w Łodzi aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego. 
Unieważnienie: 24.05.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 15.03.2019 r. godz. 10.00 
Opis: sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Informacja z otwarcia ofert: 15.03.2019 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 19.03.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 25.02.2019 r. godz. 10.00
Opis: zakup i sukcesywna dostawa artykułów higieny i preparatu do dezynfekcji rąk dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2019 rok 
Informacja z otwarcia ofert: 25.02.2019 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 26.02.2019 r. (dostępne w załącznikach)