Status konkursu: zakończony
Termin zakończenia: 21.11.2016 r. godz. 13:00
Opis: Doradztwo i wykonanie

...

Zamówienie: niepodlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 15.09.2016 godz. 10:00

...

Opis: wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum

...

Zamówienie: niepodlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 23.09.2016 godz. 10:00

...

Zamówienie podlegające Ustawie.

Status zamówienia: zakończone

Termin zakończenia: 24.06.2016 godz.

...