Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony
Termin zakończenia: 27.11.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu otorynolaryngologii dla dorosłych obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 16.11.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
Wyniki konkursu: 21.11.2023 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 15.11.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych obowiązującej od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. 
Nowa wersja umowy: 8.11.2023 r. (dostępna w załącznikach) 
Pytania i odpowiedzi: 10.11.2023 r. (dostępne w załącznikach)
Wyniki konkursu: 24.11.2023 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 16.10.2023 r. godz. 10.00 
Opis: wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2023 i 2024.

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 9.10.2023 r. godz. 10.00 
Opis: wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2023 i 2024.
Informacja o ofercie: 9.10.2023 r. (dostępna w załącznikach)