Plan zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2024 r.: 3.01.2024 r. (dostępny w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2024 r.: 5.03.2024 r. (dostępna w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2024 r.: 6.03.2024 r. (dostępna w załącznikach) 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 r.: 4.01.2023 r. (dostępny w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2023 r.: 27.04.2023 r. (dostępna w załącznikach)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 r.: 31.01.2022 r. (dostępny w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2022 r.: 10.10.2022 r. (dostępna w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2022 r.: 13.12.2022 r. (dostępna w załącznikach) 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 r.: 2.02.2021 r. (dostępny w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2021 r.: 21.07.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2021 r.: 29.10.2021 r. (dostępna w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2021 r.: 04.11.2021 r. (dostępna w załącznikach) 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 30.01.2020 r. (dostępny w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 18.05.2020 r. (dostępna w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 18.11.2020 r. (dostępna w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 11.12.2020 r. (dostępna w załącznikach)