Plan zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 r.: 2.02.2021 r. (dostępny w załącznikach) 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 30.01.2020 r. (dostępny w załącznikach) 
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 18.05.2020 r. (dostępna w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 18.11.2020 r. (dostępna w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2020 r.: 11.12.2020 r. (dostępna w załącznikach)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2019 r.: 17.01.2019 r. (dostępny w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2019 r.: 28.06.2019 r. (dostępna w załącznikach)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 r.: 2.02.2018 r. (dostępny w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2018 r.: 4.06.2018 r. (dostępna w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2018 r.: 10.10.2018 r. (dostępna  w załącznikach)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 r.: 1.03.2017 r. (dostępny w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2017 r.: 9.05.2017 r. (dostępna w załącznikach)
Korekta planu o udzielenie zamówienia na 2017 r.: 31.08.2017 r. (dostępna w załącznikach)