Statut

Statut Miejskiego Centrum Medycznego został uchwalony przez Radę Miejską w Łodzi (Uchwała nr LX/1421/17 z dnia 15 listopada 2017 roku).
6 grudnia 2017 roku treść statutu została ogłoszona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 14 dni później postanowienia statutu weszły w życie, uzyskując moc prawną.