Statut

Statut Miejskiego Centrum Medycznego został uchwalony przez Radę Miejską w Łodzi (Uchwała nr XLII/1306/21 z dnia 12 maja 2021 roku).
2 czerwca 2021 roku treść statutu została ogłoszona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 14 dni później postanowienia statutu weszły w życie, uzyskując moc prawną.