Struktura

Struktura organizacyjna Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi została ustalona w Regulaminie organizacyjnym przez Dyrektora Centrum i zatwierdzona przez Radę Społeczną MCM "Bałuty".