Ogłoszenia zakończone

Status ogłoszenia: zakończone 
Termin zakończenia: 9.03.2023 r. godz. 11.00 
Opis: najem gruntu na terenie przyległym do Przychodni Zdrowia przy ul. Nastrojowej 10 w Łodzi.