Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 7.12.2021 r. godz. 9.00 
Opis: dostawa 2 urządzeń bezpieczeństwa sieci na potrzeby  MCM „Bałuty” w Łodzi, ul. Bydgoska 17/21. 
Wyniki konkursu: 7.12.2021 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 28.09.2021 r. godz. 10.00 
Opis: wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2021 i 2022. 
Wyniki konkursu: 29.10.2021 r. (dostępne w załacznikach) 
Poprawione wyniki konkursu: 2.11.2021 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony
Termin zakończenia: 21.09.2021 r. godz. 10.00 
Opis: wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2021 i 2022.
Unieważnienie: 21.09.2021 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.07.2021 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do celów archiwizacyjnych. 
Wyniki konkursu: 26.07.2021 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 22.02.2021 r. godz. 10.00 
Opis: wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań (180103, 180109).  
Wyniki konkursu: 22.02.2021 r. (dostępne w załącznikach)