Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 17.09.2019 r. godz. 10.00    19.09.2019 r. godz. 10.00
Opis: Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2019 i 2020.
Ofertę należy składać (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500) osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat - pokój nr 1. 
Unieważnienie: 20.10.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Poprawione unieważnienie: 20.10.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.06.2019 r. godz. 10:30
Opis: Dostawa, montaż  i uruchomienie klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Zakładu Rehabilitacji Leczniczej MCM „Bałuty” w Łodzi  ul. Łanowa 18
Wyniki konkursu: 26.06.2019 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.06.2019 r. godz. 10:00 
Opis: Wykonanie prac budowlanych, inwestycyjnych i wykończeniowo-wnętrzarskich w budynku Zakładu Rehabilitacji Leczniczej MCM „Bałuty” w Łodzi przy ul. Łanowej 18
Wyniki konkursu: 26.06.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 4.06.2019 r. godz. 10.00 
Opis: zakup, dostawa wraz z montażem zakupionej przez MCM „Bałuty” w Łodzi aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego. 
Wyniki konkursu: 4.06.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 23.05.2019 r. godz. 11.00 
Opis: obsługa prawna świadczona na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi ul. Bydgoska 17/21  we wszystkich aspektach działalności Centrum, w szczególności w zakresie Prawa cywilnego, Prawa pracy, Prawa Administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz aktów prawnych instytucji finansujących działalność Zamawiającego. 
Wyniki konkursu: 24.05.2019 r. (dostępne w załącznikach)