Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 14.07.2020 r. godz. 10.00
Opis: Poprawa bazy technicznej w budynku PZ „Bydgoska” MCM „Bałuty” w Łodzi, ul. Bydgoska 17/21. 
Wyniki konkursu: 14.07.2020 r.

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.05.2020 r. godz. 11.00 
Opis: Zakup i dostawa wraz z montażem zakupionego przez MCM „Bałuty” w Łodzi  aparatu USG.
Wyniki: 26.05.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 20.05.2020 r. godz. 11.00 
Opis: obsługa prawna świadczona na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi ul. Bydgoska 17/21  we wszystkich aspektach działalności Centrum, w szczególności w zakresie Prawa cywilnego, Prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych, Prawa Administracyjnego oraz aktów prawnych dot. podmiotów leczniczych i instytucji finansujących działalność Zamawiającego 
Wyniki konkursu: 21.05.2020 r. (dostępne w załącznikach).

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 26.03.2020 r. godz. 11.00 
Opis: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Informacja z otwarcia ofert: 26.03.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 30.03.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Poprawione wyniki konkursu: 1.04.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 16.03.2020 r. godz. 10.00
Opis: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Unieważnienie: 16.03.2020 r. (dostępne w załącznikach)