Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 26.03.2020 r. godz. 11.00 
Opis: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Informacja z otwarcia ofert: 26.03.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 30.03.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Poprawione wyniki konkursu: 1.04.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 16.03.2020 r. godz. 10.00
Opis: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Unieważnienie: 16.03.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 10.03.2020 r. godz. 10.00
Opis: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów higieny i preparatu do dezynfekcji rąk dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2020 rok
Informacja o ofertach: 11.03.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 12.03.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 18.11.2019 r. godz. 10.30 
Opis: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych 
Poprawione załączniki: 5.11.2019 r. (dostępne z załącznikach) 
Pytania i odpowiedzi: 14.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia: 18.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 26.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 30.09.2019 r. godz. 10.00 
Opis: Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi za lata obrachunkowe 2019 i 2020. 
Informacja o ofertach: 1.10.2019 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 6.11.2019 r. (dostępne w załącznikach)