Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin składania ofert: 17.05.2022 r. godz. 15.00 
Opis: konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” - 2 konkurs. 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 9.05.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dermatologii, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 27.04.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 
Sprostowane ogłoszenie: 25.04.2022 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 25.04.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów zlecenia lub o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej, obejmujących zadania:

  • Usługi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym – pakiet nr I;
  • Usługi pielęgniarskie i położnicze środowiskowe – pakiet nr II;
  • Usługi pielęgniarskie w punkcie szczepień – pakiet nr III

obowiązujących od dnia podpisania do 30 kwietnia 2023 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin składania ofert: 19.04.2022 r. godz. 15.00 
Opis: konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty”.