Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 22.02.2021 r. godz. 10.00 
Opis: wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań (180103, 180109).  
Wyniki konkursu: 22.02.2021 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 10.02.2021 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii dla dorosłych. 
Zmiana terminu składania ofert: 15.02.2021 r. godz. 11.00 (dostępna w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 23.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2021 rok. 
Poprawione ogłoszenie: 17.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 23.12.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 18.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów higieny, chemii i preparatu do dezynfekcji dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2021 rok. 
Wyniki konkursu: 18.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 21.12.2020 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii dla dorosłych.