Zamówienia zakończone

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 22.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
Numer zamówienia: ZP/5/2020 
Wyjaśnienia z dnia: 16.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia z dnia: 16.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia z dnia: 16.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia z dnia: 17.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 22.12.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 7.01.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki postępowania: 7.01.2021 r. (dostępne w załącznikach) 

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 23.11.2020 r. godz. 10.00 
Opis: usługa dostępu do Internetu i przesyłania danych dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Numer zamówienia: ZP/4/2020 
Wyjaśnienia z dnia: 16.11.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 23.11.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Poprawiona informacja z otwarcia ofert: 25.11.2020 r. i 26.11.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 4.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki postępowania: 4.12.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone  
Termin zakończenia: 2.09.2020 r. godz. 10.00 
Opis: prace budowlane w  Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1. 
Numer zamówienia: ZP/3A/2020 
Unieważnienie: 2.09.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone  
Termin zakończenia: 17.08.2020 r. godz. 10.00 
Opis: prace budowlane w  Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1. 
Numer zamówienia: ZP/3/2020 
Unieważnienie: 17.08.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 5.06.2020 r. godz. 10.00 
Opis: zakup i dostawa ambulansu typu A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Transportu Sanitarnego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi 
Numer zamówienia: ZP/2A/2020 
Unieważnienie: 5.06.2020 r. (dostępne w załącznikach)