Ogłoszenia trwające

Status ogłoszenia: trwające, 
Termin zakończenia: 26.05.2023 r. godz. 11.00 
Opis: najem gruntu na terenie przyległym do Przychodni Zdrowia przy ul. Nastrojowej 10 w Łodzi pod działalność typu stoisko handlowe o powierzchni ok. 4 m².