Konkursy trwające

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 25.04.2024 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2025 r. 
Zmiana terminu: 22.04.2024 r. (dostępna w załącznikach) 

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 16.04.2024 r. godz. 13.00 
Opis: najem dwóch działek gruntu o powierzchni ok. 4 m2  każda na terenie przyległym do Przychodni Zdrowia przy ul. Nastrojowej 10 w Łodzi