Zamówienia zakończone

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 17.10.2016 godz. 11:00 
Opis: Remont nawierzchni utwardzonej (miejsc parkingowych, chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych) przy Przychodni Zdrowia „Nastrojowa” w Łodzi ul. Nastrojowa 10. 
Numer zamówienia: ZP/3/2016 
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2016 (dostępna w załącznikach)
Wynik postępowania: 19.10.2016 r. (dostępny w załącznikach)

Status konkursu: zakończony

Termin zakończenia: 28.09.2016 godz. 11.00

Opis: konkurs ofert dla zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

Zamówienie: niepodlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 23.09.2016 godz. 10:00
Opis: wykonanie badań rocznego sprawozdania finansowego MCM 'Bałuty" w Łodzi
Unieważnienie: 27.09.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)

Zamówienie: niepodlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 15.09.2016 godz. 10:00
Opis: wykonanie badań rocznego sprawozdania finansowego MCM 'Bałuty" w Łodzi

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 27.07.2016 godz. 10:00 
Opis: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi zgodnie z 17 zadaniami. 
Numer zamówienia: Zp/2/C/2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 1.08.2016 r. oraz z dnia 2.08.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)