Zamówienia zakończone

Zamówienie: niepodlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 23.09.2016 godz. 10:00
Opis: wykonanie badań rocznego sprawozdania finansowego MCM 'Bałuty" w Łodzi
Unieważnienie: 27.09.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)

Zamówienie: niepodlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 15.09.2016 godz. 10:00
Opis: wykonanie badań rocznego sprawozdania finansowego MCM 'Bałuty" w Łodzi

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 27.07.2016 godz. 10:00 
Opis: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi zgodnie z 17 zadaniami. 
Numer zamówienia: Zp/2/C/2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 1.08.2016 r. oraz z dnia 2.08.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)

Zamówienie podlegające Ustawie. 
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 14.07.2016 godz. 9:00 
Opis: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach należących do Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi zgodnie z 17 zadaniami. 
Numer zamówienia: Zp/2/B/2016 
Unieważnienie: 14 lipca 2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)

Zamówienie podlegające Ustawie.

Status zamówienia: zakończone

Termin zakończenia: 12.07.2016 r. godz. 9:00

Opis: Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów w ramach dofinansowania  otrzymanego z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego  finansowanego z budżetu obywatelskiego - zgodnie z 4 Zadaniami.

Wyjaśnienia z dnia: 08.07.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.07.2016 r. (dostępna w załącznikach do zamówienia)