Zamówienia zakończone

Status konkursu: zakończony
Termin zakończenia: 14.12.2016 r. godz. 11.00
Opis: udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od 2 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 30.11.2016 r. godz. 11:00 
Wydłużony termin zakończenia: 08.12.2016 r. godz. 11:00 (dostępny w załącznikach)
Opis: Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 CZĘŚCI.
Numer zamówienia: ZP/6/2016
Wyjaśnienia z dnia: 17.11.2016 r., 18.11.2016 r., 22.11.2016 r., 24.11.2016 r., 25.11.2016 r., 28.11.2016 r. oraz 30.11.2016 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 8.12.2016 r. (dostępna w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 19.12.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Wynik postępowania: 19.12.2016 r. (dostępny w załącznikach)

Opis: wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" za rok 2016
Informacja: 4.11.2016 r. (dostępna w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 24.10.2016 godz. 11:00
Opis: Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 zadania
Numer zamówienia: ZP/5/2016
Wyjaśnienia z dnia: 19.10.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 4.11.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Wynik postępowania: 4.11.2016 r. (dostępny w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 19.10.2016 godz. 11:00
Opis: Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 2 zadania
Numer zamówienia: ZP/4/2016
Poprawiono załączniki: 6.10.2016
Poprzednie załączniki są nieważne. Należy stosować załączniki opublikowane 6.10.2016 r. Zmiana załączników nie powoduje wydłużenia terminu na składanie ofert.
Wyjaśnienia z dnia: 11.10.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Informacja z otwarcia ofert: 19.10.2016 r. (dostępna w załącznikach) 
Korekta informacji z otwarcia ofert: 20.10.2016 r. (dostępna w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 26.10.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Wynik postępowania: 26.10.2016 r. (dostępny w załącznikach)