Zamówienia zakończone

Opis: wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" za rok 2016
Informacja: 4.11.2016 r. (dostępna w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 24.10.2016 godz. 11:00
Opis: Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 3 zadania
Numer zamówienia: ZP/5/2016
Wyjaśnienia z dnia: 19.10.2016 r. (dostępne w załącznikach do zamówienia)
Informacja z otwarcia ofert: 24.10.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 4.11.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Wynik postępowania: 4.11.2016 r. (dostępny w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie
Status zamówienia: zakończone
Termin zakończenia: 19.10.2016 godz. 11:00
Opis: Termomodernizacja budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi. Inwestycja obejmuje 2 zadania
Numer zamówienia: ZP/4/2016
Poprawiono załączniki: 6.10.2016
Poprzednie załączniki są nieważne. Należy stosować załączniki opublikowane 6.10.2016 r. Zmiana załączników nie powoduje wydłużenia terminu na składanie ofert.
Wyjaśnienia z dnia: 11.10.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Informacja z otwarcia ofert: 19.10.2016 r. (dostępna w załącznikach) 
Korekta informacji z otwarcia ofert: 20.10.2016 r. (dostępna w załącznikach)
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 26.10.2016 r. (dostępne w załącznikach)
Wynik postępowania: 26.10.2016 r. (dostępny w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 17.10.2016 godz. 11:00 
Opis: Remont nawierzchni utwardzonej (miejsc parkingowych, chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych) przy Przychodni Zdrowia „Nastrojowa” w Łodzi ul. Nastrojowa 10. 
Numer zamówienia: ZP/3/2016 
Informacja z otwarcia ofert: 17.10.2016 (dostępna w załącznikach)
Wynik postępowania: 19.10.2016 r. (dostępny w załącznikach)

Status konkursu: zakończony

Termin zakończenia: 28.09.2016 godz. 11.00

Opis: konkurs ofert dla zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych