Zamówienia trwające

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: trwające   
Termin zakończenia: 5 czerwca 2020 r. godz. 10.00 
Opis: zakup i dostawa ambulansu typu A2 wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Transportu Sanitarnego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi 
Numer zamówienia: ZP/2A/2020