Zamówienia trwające

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: trwające 
Termin zakończenia: 17.08.2020 r. godz. 10.00 
Opis: prace budowlane w  Przychodni Zdrowia „Snycerska” Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Snycerska 1. 
Numer zamówienia: ZP/3/2020