Opis: wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" za rok 2016
Informacja: 4.11.2016 r. (dostępna w załącznikach)

 

Tytuł Dodany przez
Informacja Roman Wężykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 04 listopad 2016 11:59 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2016 12:00 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 listopad 2016 12:17 Roman Wężykowski