ROOT

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 22.02.2021 r. godz. 10.00 
Opis: wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań (180103, 180109).  
Wyniki konkursu: 22.02.2021 r. (dostępne w załącznikach)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 r.: 2.02.2021 r. (dostępny w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 10.02.2021 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii dla dorosłych. 
Zmiana terminu składania ofert: 15.02.2021 r. godz. 11.00 (dostępna w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 23.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2021 rok. 
Poprawione ogłoszenie: 17.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 23.12.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Zamówienie podlegające Ustawie 
Status zamówienia: zakończone 
Termin zakończenia: 22.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
Numer zamówienia: ZP/5/2020 
Wyjaśnienia z dnia: 16.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia z dnia: 16.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia z dnia: 16.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyjaśnienia z dnia: 17.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Informacja z otwarcia ofert: 22.12.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja: 7.01.2021 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki postępowania: 7.01.2021 r. (dostępne w załącznikach)