Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 29.08.2022 r. godz. 14.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. 
Sprostowane SWKO: 24.08.2022 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 25.08.2022 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa i montaż mebli i pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetów i poczekalni w PZ „Traktorowa” MCM „Bałuty” w Łodzi oraz dostawa i montaż innego wyposażenia dla pozostałych Przychodni wchodzących w skład MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Wyjaśnienia z dnia: 22.08.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 25.08.2022 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 27.07.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dermatologii obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 14.07.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 04.07.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu ortopedii i traumatologii.