Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 5.10.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu ortopedii i traumatologii obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. 
Wyniki konkursu: 10.10.2022 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 21.09.2022 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi na 2022 rok wraz ze szkoleniem personelu. 
Wyniki konkursu: 21.09.2022 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 14.09.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r. 

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 30.08.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na świadczenia pielęgniarskie udzielane w środowisku nauczania i wychowania, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 1.09.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii dla dorosłych, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 r.