Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 12.12.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu ortopedii i traumatologii obowiązujących od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. 
Wyniki konkursu: 16.12.2022 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 30.11.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii dla dorosłych, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
Zmiana terminu: 25.11.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 5.12.2022 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 29.11.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 
Zmiana terminu: 24.11.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Zmiana SWKO: 28.11.2022 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 2.12.2022 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 21.11.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych obowiązującej od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
Dodano formularz cenowy w formacie Excel: 14.11.2022 r. (dostępny w załącznikach) 
Pytania i odpowiedzi (dostępne w załącznikach)
Pytania i odpowiedzi (dostępne w załącznikach) 
Pytania i odpowiedzi (dostępne w załącznikach)
Wyniki konkursu: 01.12.2022 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 18.10.2022 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
Wyniki konkursu: 21.10.2022 r. (dostępne w załącznikach)