Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 26.04.2023 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa i montaż mebli wraz z osprzętem do pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich i Społeczności Lokalnej oraz Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku PZ „Nastrojowa” przy ul. Nastrojowej 10 w Łodzi. 
Informacja z otwarcia ofert: 26.04.2023 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 28.04.2023 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 19.04.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów zlecenia lub o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich/położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej obejmujących zadania:

  • usługi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym - pakiet nr I,
  • usługi pielęgniarskie i położnicze środowiskowe – pakiet nr II,
  • usługi pielęgniarskie udzielane w środowisku nauczania i wychowania - pakiet nr III.

obowiązujących od dnia podpisania do 30 kwietnia 2024 r. 
Wyniki konkursu: 26.04.2023 r.

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 27.03.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii przez osoby posiadające tytuł specjalisty fizjoterapii i masażysty obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. 
Wyniki konkursu: 28.03.2023 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 24.03.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej, obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. 
Wyniki konkursu: 28.03.2023 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 24.03.2023 r. godz. 13.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r. 
Zmiana terminu: 23.03.2023 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 27.03.2023 r. (dostępne w załącznikach)