Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 5.09.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31.03.2024 r. 
Wyniki konkursu: 8.09.2023 r (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 7.08.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów zlecenia lub o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej obejmujących zadania:

  • usługi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym - pakiet nr I,
  • usługi pielęgniarskie udzielane w środowisku nauczania i wychowania - pakiet nr II,

obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2024 r. 
Wyniki konkursu: 10.08.2023 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: trwający 
Termin zakończenia: 16.06.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii oraz umowy najmu lokalu i dzierżawy sprzętu medycznego.
Unieważnienie: 20.06.2023 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 17.05.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania i opisywania badań RTG i USG obowiązujących od dnia podpisania umowy do 31 maja 2024 r.
Wyniki konkursu: 24.05.2023 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 4.05.2023 r. godz. 11.00 
Opis: zawarcie z Miejskim Centrum Medycznym „Bałuty” w Łodzi umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu dermatologii i wenerologii, obowiązujących od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 r. 
Wyniki konkursu: 5.05.2023 r. (dostępne w załącznikach)