Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 20.05.2020 r. godz. 11.00 
Opis: obsługa prawna świadczona na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi ul. Bydgoska 17/21  we wszystkich aspektach działalności Centrum, w szczególności w zakresie Prawa cywilnego, Prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych, Prawa Administracyjnego oraz aktów prawnych dot. podmiotów leczniczych i instytucji finansujących działalność Zamawiającego 
Wyniki konkursu: 21.05.2020 r. (dostępne w załącznikach).

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 26.03.2020 r. godz. 11.00 
Opis: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Informacja z otwarcia ofert: 26.03.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 30.03.2020 r. (dostępne w załącznikach) 
Poprawione wyniki konkursu: 1.04.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 16.03.2020 r. godz. 10.00
Opis: Sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Unieważnienie: 16.03.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 10.03.2020 r. godz. 10.00
Opis: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów higieny i preparatu do dezynfekcji rąk dla MCM „Bałuty” w Łodzi na 2020 rok
Informacja o ofertach: 11.03.2020 r. (dostępna w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 12.03.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony  
Termin zakończenia: 18.11.2019 r. godz. 10.30 
Opis: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych 
Poprawione załączniki: 5.11.2019 r. (dostępne z załącznikach) 
Pytania i odpowiedzi: 14.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia: 18.11.2019 r. (dostępne w załącznikach) 
Wyniki konkursu: 26.11.2019 r. (dostępne w załącznikach)