Konkursy zakończone

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 18.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: sukcesywna dostawa szczepionek dla MCM „Bałuty” w Łodzi na rok 2021 
Wyniki konkursu: 18.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 18.12.2020 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dorosłych. 
Zmiana załącznika: 15.12.2020 r. (dostępne w załącznikach) 

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 15.12.2020 r. godz. 10.00 
Opis: dostawa i instalacja zapory sieciowej typu Next Generation Firewall w MCM „Bałuty” w Łodzi. 
Wyniki konkursu: 15.12.2020 r. (dostępne w załącznikach)

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 10.12.2020 r. godz. 11.00 
Opis: zawieranie przez Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Status konkursu: zakończony 
Termin zakończenia: 22.10.2020 r. godz. 9.00 
Opis: Instalacja teleinformatyczna i zakup urządzeń bezpieczeństwa sieci w  MCM „Bałuty” w Łodzi, ul. Bydgoska 17/21.
Wyniki konkursu: 22.10.2020 r. (dostępne w załącznikach)