Status konkursu: zakończony
Termin zakończenia: 25.04.2017 r. godz. 13.00
Opis: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z konkursem dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Informacja o zamknięciu postępowania: 27.04.2017 r.

 

Tytuł Dodany przez
Ogłoszenie Roman Wężykowski
Załączniki Roman Wężykowski
Zamknięcie postępowania Roman Wężykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. piątek, 21 kwiecień 2017 15:27 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 kwiecień 2017 13:00 Roman Wężykowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2017 14:09 Roman Wężykowski